Град София ул. Чумерна 12 до Софийска Математическа Гимназия.

Дари усмивка

Лазерна Днтална Клиника работи съвместно с Фондация „Медико-дентално Здраве“, като изпълнява волята на фондацията, чрез събраните стредства, да лекува деца и възрастни без финансофи възможности за това.

За Фондация „Медико Дентално Здраве“

Фондация „Медико Дентално Здраве“е създадена през 2013г. Тя е нестопанска, неправителственна, нерелигиозна, неполитическа, юридическа организация с общественно полезна дейност по българското законодателство. Тя е вписана в Централния регистър на ЗЮЛНЦ, Министерство на Правосъдието с регистрационен номер 176473195.

Мотото на Фондацията е „Здраве за всеки“

Цели

  1. Дентално лечение на пациенти без финансова възможност
  2. Осъществяване на орална (здравна) промоция, чрез реализиране на здравно обучение насочено към бременните жени
  3. Осъществяване на Орална (здравна) промоция, чрез реализирането на здравно обучение на деца от различни възрастови групи

За по-вече информация: www.mdh-bg.org

Факти в цифри

Можем да говорим за дълго време за предимствата на нашата Стоматологична клиника преди други лечебни заведения.
Но можете да прочетете следните факти, за да се уверите в всички плюсове на нашата клиника:

над 25
ГОДИНИ ОПИТ
3841
ДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ
над 73
СЕРТИФИКАТИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Please select a doctor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Wyatt Esmond
General Dentist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Arnie Alban
Pedodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.