Град София ул. Чумерна 12 до Софийска Математическа Гимназия.

Сънна апнея

Какво е сънна апнея?

Това е тежко разстройство, свързано със спиране на дишането по време на сън. Хората със сънна апнея понякога спират да дишат за кратко стотици пъти, докато спят.Това е опасно поради причината, че се прекъсва дишането и оставя мозъка и тялото, като цяло без достатъчно кислород.

Симптоми

Хъркане, сутрешно глaвоболие,неработоспособност, намалена концентрация, неспокоен сън, усещане за задушаване по време на сън, периоди на спиране на дишането по време на сън, събуждане в просъница, увеличаване на кръвното налягане (безпричинно), увеличение на кръвната захар (безпричинно).

Всичко това може да съде наблюдавано както при деца така и при възрастни индивиди.

Причини

  • Освен причините като астма, алргия, вирусни заболявания, създадени условия за запушване на дихателните пътища, девиация на ностна преграда, образувания в горни дихателни пътища, увеличени сливици, които предизвикват сънна апнея, тя може да се дължи на неправилна позиция на долната челюст.

Когато е неправилна позицията на долната челюст поради навик, ортодонтски деформации, като неправилна оклузия или по-задно разположена долна челюст възниква сънна апнея поради това, че мускулите на долната челюст при отпусната позиция и покой дърпат назад и надолу долната челюст и по този начин обтурират дихателните пътища.

Много малко  специалисти в областта на денталната медицина изследват това.

Сънната апнея може да бъде причина за

  1. Причина за резистентната на лечение артериална хипертония
  2. Миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и различни видове аритмии
  3. Нелекуваната СА е свързана с нарушен метаболизъм, включващ нарушен глюкозен толеранс, инсулинова резистентност, захарен диабет тип 2, дислипидемия и метаболитен синдром.
  4. Обтуриране на дихателните пътища поради

Лечение

Ако се установи, че причината е поради западането на долната челюст, поради неправилна позиция или ортодонтска аномалия и вреден навик, както при дете така и при възрастен се лекува от денталният лекар, посредством специални меки силиконени щини с които се спи и по този начин се фиксира правилната позиция на челюстта.

  • Сънната апнея не е непосредствена причина за смърт, но уврежда организма скрито, както артериалната хипертония и захарния диабет.

Факти в цифри

Можем да говорим за дълго време за предимствата на нашата Стоматологична клиника преди други лечебни заведения.
Но можете да прочетете следните факти, за да се уверите в всички плюсове на нашата клиника:

над 25
ГОДИНИ ОПИТ
3841
ДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ
над 73
СЕРТИФИКАТИ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Please select a doctor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Wyatt Esmond
General Dentist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Arnie Alban
Pedodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.